ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  RSS 2.0 

Πρόσκληση συμμετοχής στη 16η Διεθνή Έκθεση Middle East Organic and Natural Products Expo Dubai (18-20 Νοεμβρίου 2018)

(23/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την έκδοση θεματικών εντύπων & χάρτη πληροφόρησης.

(23/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΔΕΥΑ Δήμου Κω για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών

(23/05/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Δήμου Κω για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας επικαιροποίησης διαδικασιών HACCP του Δημοτικού Σφαγείου.

(22/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πολεμικού Ναυτικού για την προμήθεια υλικών μερικών επιθεωρήσεων επιπέδου W5 Ηλεκτρομηχανών τύπου MTU 8V 396 TB53 Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ.

(22/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πολεμικού Ναυτικού για την προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση επιχειρησιακής ετοιμότητας και μελλοντικής λειτουργικότητας συσκευών επικοινωνιών πολεμικών πλοίων.

(22/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ.

(21/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια υδρόφιλου βαμβακιού και χαρτοβάμβακα.

(21/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού.

(21/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια ιατρικών αερίων.

(21/05/2018)

περισσότερα »

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 εκδήλωση για το Νέο Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου.

  Ρόδος, 18 Μαΐου  2018   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Μία άκρως ενδιαφέρουσα, επίκαιρη και σημαντική εκδήλωση, για το Νέο Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 από το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ρόδου.   Πρόκειται για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό κανονισμό (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679) ο οποίος ενσωματώνεται στις εθνικές νομοθεσίες και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κ..... (21/05/2018)

περισσότερα »

1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Δωδεκανήσου για ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  1η Πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Δωδεκανήσου για ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020, Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», δημοσιοποίησε την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών ..... (18/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου για την προμήθεια λιπαντικών έτους 2018.

(18/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΔΕΥΑ Δήμου Κω για την ανάθεση υπηρεσίας για μεταφορά λυματολάσπης.

(18/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΔΕΥΑ Δήμου Κω για την μίσθωση μηχανημάτων έργου.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Απόφαση παράτασης ωραρίου καταστημάτων Π.Ε. Δωδεκανήσου και Π.Ε. Κυκλάδων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια και τοποθέτηση θυρών, παραθύρων, κουφωμάτων αλουμινίου.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια πανών ακράτειας

(17/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων και ανταλλακτικό τζάμι θερμοσίφωνα.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια ψυκτικού μηχανήματος.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια ειδών ένδυσης & υπόδησης υπαλλήλων μαγειρείων και πλυντηρίων.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια ρελέ βραστήρων.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια αλεύρου.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια πιεσομέτρων.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου-Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια ειδών ένδυσης.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού Ι Μεραρχίας Πεζικού για την προμήθεια ειδών κυλικείου.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την παροχή υπηρεσίας παραγωγής VR VIDEO 360 εικονικής πραγματικότητας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης του Γραφείου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κω.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια ανταλλακτικών.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού συμφωνίας Πλαίσιο 12μηνης διάρκειας της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης στα Κέντα υποδοχής και ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Επαναληπτική πρόσκληση ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω για την προμήθεια σκευών κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών μαγειρικής για το Σβουρένειο ΚΔΑΠ-ΜεΑ.

(17/05/2018)

περισσότερα »

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση γνωριμίας των σπουδαστών της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα του Νομού Δωδεκανήσου που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την αναπτυξιακή του εταιρεία – Δ.ΕΤ.Α.Π. την Τρίτη 15 Μαΐου 2018.

Ρόδος, 15Μαΐου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση γνωριμίας των σπουδαστών της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) με τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα του Νομού Δωδεκανήσου που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την αναπτυξιακή του εταιρεία – Δ.ΕΤ.Α.Π., σήμερα Τρίτη 15 Μαΐου 2018. Στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, θέτουμε ως προτεραιότητα, την ανάπτυξη, την προβολή και την προώθηση των τοπικών μας προϊόντων, μέσα από την αιγαιοπ..... (16/05/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δήμου Ρόδου για την προμήθεια αδρανών υλικών έτους 2018.

(15/05/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δήμου Ρόδου για τη Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου Ρόδου.

(15/05/2018)

περισσότερα »

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: GDPR: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Νομικό Πλαίσιο, Οργάνωση, Προετοιμασία & Πρακτική Εφαρμογή Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΝΟΜΟΣ Ή ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ; (Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στη Ρόδο)

(15/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου για την προμήθεια ασύρματων συστημάτων τηλεχειρισμού.

(14/05/2018)

περισσότερα »

Ο ΣΕΒ διοργανώνει επιχειρηματική συνάντηση με επιχειρήσεις από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην Αθήνα, την Τρίτη 22 Μαΐου 2018.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, ο Τομέας Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων του ΣΕΒ, διοργανώνει επιχειρηματική συνάντηση με επιχειρήσεις από την Βοσνία-Ερζεγοβίνη στην Αθήνα, την Τρίτη 22 Μαΐου 2018, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ελλάδα και τοΕπιμελητήριο Εξωτερικού Εμπορίου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Κατά τη συνάντηση θα διενεργηθούν στοχευμένες Β2Β συναντήσεις μεταξύ των ελληνικών και των επιχειρήσεων απ..... (11/05/2018)

περισσότερα »

Μηνιαίο Δελτίο ζητήσεων προϊόντων & επιχειρηματικών συνεργασιών μηνός Απριλίου 2018 του ΕΒΕΑ.

(10/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης Δήμου Ρόδου για την παροχή υπηρεσιών βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου.

(10/05/2018)

περισσότερα »

Οδηγίες από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου για την επισήμανση του κρέατος στις επιχειρήσεις τροφίμων.

(10/05/2018)

περισσότερα »

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Legionella στα ξενοδοχεία από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

(10/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού για την προμήθεια εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ – Ε/Π).

(10/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας.

(10/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) στρεπτού μετατροπέα συχνοτήτων.

(10/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη διαγωνισμού 95 ΑΔΤΕ για την προμήθεια ειδών κυλικείου για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της.

(10/05/2018)

περισσότερα »

Δελτίο τύπου σχετικά με τη Μελέτη για τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2017 που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Αυξημένη ήταν η συνεισφορά του ελληνικού τουρισμού στην εθνική μας οικονομία το 2017, όπως αποτυπώνεται στη νέα μελέτη που εκπόνησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).   Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης με τίτλο «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2017», ο ελληνικός τουρισμός παρουσίασε πέρυσι αύξηση εσόδων από το εξωτερικό κατά 11,4% ή κατά 1,45 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Η συνολική αύξηση της τουρισ..... (10/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πολεμικού Ναυτικού για την προμήθεια υλικών για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών υποστήριξης μειωτήρων.

(09/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

(09/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» για την προμήθεια μελανιών και φυσίγγων.

(09/05/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Δήμου Κω για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών των παιδικών σταθμών του Δήμου.

(09/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την ανάθεση της εργασίας απεντόμωση-μυοκτονία σε κτίρια του Δήμου.

(09/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ΔΕΥΑ Δήμου Κω για την προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών γραφείου.

(09/05/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Δήμου Κω για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες πλυσίματος και στεγνού καθαρίσματος στολών των φιλαρμονικών ορχηστρών.

(09/05/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση για εκδήλωση της ΕΠΑ.Σ και του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Ρόδου για επίδειξη των δεξιοτήτων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στη Σχολή.

(07/05/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Δήμου Κω για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου.

(07/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων.

(04/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια υγειονομικού υλικού.

(04/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την προμήθεια νέων προγραμμάτων.

(04/05/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ Δήμου Κω για την προμήθεια σκευών κουζίνας και ηλεκτρικών συσκευών μαγειρικής.

(03/05/2018)

περισσότερα »

Ενημερωτικό δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ» μηνός Απριλίου 2018 του Υπουργείου Εξωτερικών

(03/05/2018)

περισσότερα »

Ενημέρωση του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη για εξαπάτηση εταιρειών από την εταιρεία EU Business Register.

Από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη εστάλη η ακόλουθη ενημέρωση:   ΘΕΜΑ:  Εξαπάτηση εταιριών από την «EU Business Register».                                                                                                                                                   Σας ενημερώνουμε κατόπιν ερωτημάτων αρκετών ελληνικών επιχειρήσεων αναφορικά με την εταιρεία EUBusinessRegister, τα εξής:   Κατ΄αρχήν, η EU Business Register προφανώς ..... (03/05/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος Δήμου Ρόδου για την προμήθεια επίπλων & κουρτινών σκίασης.

(02/05/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας.

(02/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

(02/05/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Ι Μεραρχίας Πεζικού για την προμήθεια κρεάτων-πουλερικών για τις ανάγκες των συσσιτίων των μονάδων της.

(02/05/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση σε συνοπτικό διαγωνισμό 700ου Στρατιωτικού Εργοστασίου για την προμήθεια πλαστικών κουμπιών

(02/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πολεμικού Ναυτικού για την προμήθεια ηχοβολιστικών συστημάτων.

(02/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πολεμικού Ναυτικού για την προμήθεια κουρτινών δέσμευσης CO2

(02/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πολεμικού Ναυτικού για την προμήθεια υλικών υποστήριξης συστημάτων στεγανότητας ελικοφόρων αξόνων.

(02/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Λόχου Στρατηγείου 98 ΑΔΤΕ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της νήσου Λέσβου(αλλαγή τόπου διαπραγμάτευσης)

(02/05/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού Πολεμικού Ναυτικού για την προμήθεια υλικών και κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών Α/Γ τ. ΣΑΜΟΣ.

(30/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας από έναν τεχνικό ασφαλείας.

(30/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για τη διαμόρφωση χώρων κτιρίου ΚΕΠΑΘΜ για μετεγκατάσταση μονάδων της ΥΠΑ.

(30/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά - μετεγκατάσταση μονάδων της ΥΠΑ εντός του νομού Αττικής.

(30/04/2018)

περισσότερα »

Εγκύκλιος της ΕΣΕΕ με οδηγίες και διευκρινίσεις ενόψει των ενδιάμεσων εαρινών εκπτώσεων που αρχίζουν στις 2 Μαΐου 2018.

    ΘΕΜΑ:  ΕΑΡΙΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2018   Αγαπητοί Συνάδελφοι,   Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο του ν. 4177/2013, ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορίζονται καταρχήν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ωστόσο μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του τοπικού Εμπορικού Συλλόγου, δημοσιεύεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους που προηγείται της εφαρμογής των ενδ..... (26/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια ανταλλακτικών και ετήσιας συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών

(25/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια καθετήρων.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών διάλυσης νεφρών

(25/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια αντιμυκητοκτόνου-ψυκτέλαιου & αναλωσίμων υλικών επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την ανάδειξη εργολάβου άντλησης λυμάτων.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την ανανέωση αδειών λογισμικού προστασίας Η/Υ και προσθήκη νέων αδειών.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού 301 Εργοστασίου Βάσεως για την προμήθεια ανταλλακτικών.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειο» για την παροχή υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης συστήματος ανάγνωσης ψηφιακών ακτινολογικών φιλμ.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια εργαλείων & υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δήμου Ρόδου για τη συντήρηση, καθαρισμό και απολύμανση των μοκετών - χαλιών και κουρτινών 2018.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών για την προμήθεια γλυκισμάτων για τις ανάγκες των κυλικείων-ΚΨΜ και των Μονάδων–Υπηρεσιών των φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας

(25/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών για την προμήθεια ειδών κάβας για τις ανάγκες των κυλικείων-ΚΨΜ και των Μονάδων–Υπηρεσιών των φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια αναλωσίμων (ιμάντες) κλιματιστικών μονάδων και ανεμιστήρων απαγωγής, σακόφιλτρων και απόλυτων φίλτρων.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Έκθεση για το σπίτι «Ανοιξιάτικη Κατοικία» από 28 Απριλίου 2018 έως 6 Μαΐου 2018 στο Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό.

(25/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «Θησέας» για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών.

(24/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά – μετεγκατάσταση των μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εντός του νομού Αττικής.

(24/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Λόχου Στρατηγείου 98 ΑΔΤΕ για υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της νήσου Λέσβου.

(24/04/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

(24/04/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια εντύπων.

(24/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών επισκευής ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων Δήμου Κω.

(23/04/2018)

περισσότερα »

Εκδήλωση γνωριμίας με τα παραγόμενα τρόφιμα και ποτά του Νομού Δωδεκανήσου στους σπουδαστές της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρες 09:00 – 14:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου «Γ. Καραγιάννης»

(23/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την επέκταση του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης αδειών προσωπικού αερομεταφορών της εταιρείας 01 Solutions.

(19/04/2018)

περισσότερα »

Συνοπτικός επαναληπτικός διαγωνισμός Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων.

(19/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για την εγκατάσταση αυτόματων πωλητών σε Μονάδες Υγείας και Κέντρα Υγείας.

(19/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για την «προμήθεια υλικών οδικής σήμανσης

(18/04/2018)

περισσότερα »

Διοργάνωση από Εnterprise Greece της εθνικής συμμετοχής στην «1η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών στην Κίνα», που θα πραγματοποιηθεί στη Σαγκάη, από 5 έως 10 Νοεμβρίου 2018.

Ο οργανισμός  Enterprise Greece, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων και της αύξησης των Ελληνικών εξαγωγών, ανέλαβε τη διοργάνωση της  εθνικής συμμετοχής στην «1η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών στην Κίνα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σαγκάη, από 5 έως 10 Νοεμβρίου 2018. Στόχος της «1st CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO»  είναι η δημιουργία νέων καναλιών συνεργασίας με χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την Κίνα πιο ανοιχτή στην απ..... (18/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση Ελληνο-Αραβικού Επιμελητηρίου στις ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην ανοικοδόμηση του Ιράκ

(18/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την επισκευή τριών (3) μηχανημάτων & ενός (1) φορτηγού οχήματος.

(16/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την προμήθεια δύο (2) νέων δικύκλων για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας Κω.

(16/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια πιεσομέτρων και θερμομέτρων.

(13/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια αντιστάσεων και ρελέ βραστήρων.

(13/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια εντύπων.

(13/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια συσκευών και ανταλλακτικών για την λειτουργία του ηλ. δικτύου

(13/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Επιμελητηρίου Ηλείας για την προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού

(13/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/ 7ο Τμήμα για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το 424 ΓΣΝΕ.

(13/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου «Ανδρέας Παπανδρέου» για την ανάθεση της σίτισης νοσηλευομένων και εφημερευόντων ιατρών του Γ.Ν. Ρόδου.

(13/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

(13/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση από την Enterprise Greece για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Βιολογικών προϊόντων «Natural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair» (Μάλμο Σουηδία, 14 & 15 Νοεμβρίου 2018)

(13/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση Δήμου Καλυμνίων για την υποβολή Προσφοράς για την προμήθεια «Ειδών Καθαρισμού – Σάκων & Εργαλείων Καθαριότητας»

(13/04/2018)

περισσότερα »

83η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (08-16/09/2018)

(13/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Ι Μεραρχίας Πεζικού για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων-ΚΨΜ και του συσσιτίου των μονάδων της.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γ’ Σώματος Στρατού «Μέγας Αλέξανδρος» για την προμήθεια παγωτών για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ & συσσίτιο) των Μονάδων του.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για τον καθαρισμό φίλτρων εξαεριστήρων μαγειρείων.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια μπαταριών φορητών ασυρμάτων.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης υπαλλήλων μαγειρείων και πλυντηρίων.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάδειξη συνεργείου παροχής υπηρεσιών φύλαξης.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάδειξη συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Κω έτους 2018.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών & μοσχευμάτων.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη ΔΕΥΑ Κω για την προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων-εξαρτημάτων, μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια Μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών των Τ.Ε.Π.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια ψυκτικού μηχανήματος.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών καρδιογράφων.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια ειδών διατροφής (αλεύρι).

(10/04/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Κρατικού Θεραπευτηρίου, Γενικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια νήματος για χορτοκοπτικό μηχάνημα.

(10/04/2018)

περισσότερα »

Ενημερωτικό Δελτίο επιχειρηματικής πληροφόρησης «ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ» μηνός Μαρτίου του Υπουργείου Εξωτερικών.

(04/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα» για την προμήθεια ειδικών προϊόντων διατροφής.

(03/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα» για την προμήθεια ενός (1) πλήρους συστήματος εύκαμπτου βρογχοσκοπίου.

(03/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ.Ο.Π.Α. Ρόδου με κατάθεση έγγραφων προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών γραφείου.

(03/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ.Ο.Π.Α. Ρόδου με κατάθεση έγγραφων προσφορών για την προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων.

(03/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ.Ο.Π.Α. Ρόδου με κατάθεση έγγραφων προσφορών για την προμήθεια φυτοπαθολογικών υλικών (φυτοφάρμακα και λιπάσματα)

(03/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ.Ο.Π.Α. Ρόδου με κατάθεση έγγραφων προσφορών για την αγορά τηλεφωνικού κέντρου.

(03/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ.Ο.Π.Α. Ρόδου με κατάθεση έγγραφων προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων.

(03/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ.Ο.Π.Α. Ρόδου με κατάθεση έγγραφων προσφορών για «δαπάνες εκκένωσης βόθρων»

(03/04/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δ.Ο.Π.Α. Ρόδου με κατάθεση έγγραφων προσφορών για την προμήθεια των υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων.

(03/04/2018)

περισσότερα »

Δικαιολογητικά ένταξης των έργων του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)-Ορθή επανάληψη.

Ορθή επανάληψη σχετικά με τα δικαιολογητικά ένταξης των έργων του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως την Πέμπτη, 10/05/2018. Τα εν λόγω δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:   Οδηγίες & δικαιολογητικά ένταξης_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 02.04.2018..... (03/04/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη διαγωνισμού Λόχου Στρατηγείου 98 ΑΔΤΕ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής πλεοναζόντων απορριμμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της νήσου Λέσβου.

(02/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη επαναληπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού 98 ΑΔΤΕ για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις μονάδες της.

(02/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη επαναληπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού 98 ΑΔΤΕ για την προμήθεια κρεάτων και πουλερικών για τις μονάδες της και του στρατιωτικού πρατηρίου Λέσβου.

(02/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα» για την προμήθεια ενός (1) φορητού υπερηχοτομογράφου.

(02/04/2018)

περισσότερα »

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Αγία Βαρβάρα» για την προμήθεια διαφόρων ιατρικών αερίων για ένα (1) έτος.

(02/04/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ‘‘Γευμάτων στο πλαίσιο των χειμερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για τις ‘‘Ημέρες Παιδικού Βιβλίου’’, του ΔΟΠΑΒΣ Κω 2018.

(02/04/2018)

περισσότερα »

Εορταστικό ωράριο του Πάσχα 2018 για τα εμπορικά καταστήματα

(30/03/2018)

περισσότερα »

Δικαιολογητικά ένταξης των Δυνητικών Δικαιούχων των Δράσεων «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές», «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

(30/03/2018)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την «Προμήθεια Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου και των παραρτημάτων Κω, Καλύμνου, Καρπάθου της ΠΕ Δωδ/σου για το 2018 ».

(30/03/2018)

περισσότερα »

Με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου τα δωρεάν σεμινάρια #Grow Your Business - Digital Training από την Cosmote (Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, στην Αίθουσα «Γεώργιος Β. Καραγιάννης» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου)

#GrowYourBusiness - Digital Training Δωρεάν σεμινάρια από την COSMOTE: Ένας κόσμος με περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. H COSMOTE, μέσα από τη δράση #Grow Your Business, διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια, ώστε να βοηθήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση και τις ευκαιρίες, που παρέχει η ψηφιακή εποχή. Ήδη πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία τα πρώτα σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα & Ηράκλειο με τ..... (30/03/2018)

περισσότερα »

5η Ημερίδα ποιότητας για τον τουρισμό της Ρόδου με τίτλο (Ξενοδοχείο Olympic Palace, Σάββατο 14 Απριλίου 2018, ώρα 09.00)

(30/03/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Κρατικού Θεραπευτηρίο - Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λέρου για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

(29/03/2018)

περισσότερα »

2η Πρόσκληση: Εγκατάσταση νέων γεωργών στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος

  Τίτλος : 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Νέων Γεωργών στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας του ΠΑΑ 2014-2020 -Υπομέτρο 6.1 Άξονας ΠΑΑ 2014-2020: ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο 6.1: ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΑΑ 2014-2020   Περιγραφή Η 2η πρόσκληση εφαρμόζεται στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης δηλαδή στις Περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδος. ..... (29/03/2018)

περισσότερα »

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας εταιρείας ταχυμεταφορών για τη μεταφορά επιστολών και δεμάτων της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω προς τη υπόλοιπη Ελλάδα.

(29/03/2018)

περισσότερα »

Ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και «Επιχειρούμε έξω–υποστήριξη διεθνούς προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό»(Επιμελητήριο Δωδεκάνησου, Δευτέρα 02/04/2018, ώρα 17:00)

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατο..... (28/03/2018)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δήμου Ρόδου για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

(28/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.

(28/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΡΤΟΥ.

(28/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΙΟΥ.

(28/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.

(28/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

(28/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΑΦΗΣ ΣΤΟΛΩΝ-ΠΗΛΙΚΙΩΝ-ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ.

(27/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

(27/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ.

(26/03/2018)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α΄ Δ.Α. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

(26/03/2018)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (50.000) ΕΥΡΩ

(26/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ IFEMA-ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ EXPOFRANQUICIA 2018 INTERNATIONAL FRANCHISING TRADE FAIR (19-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

"MASTERFRANCHISEπρόγραμμα επισκεπτών" Σε αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται στους δυνητικούς ξένους επενδυτές, που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την προσφορά franchises στην Ισπανία, τη δυνατότητα διαμονής δωρεάν στη Μαδρίτη για 1 ή 2 διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια της έκθεσης, καθώς και την οργάνωση ημερήσιας σειράς συναντήσεων με τα franchises του ενδιαφέροντός τους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούνε κατευθείαν στην διεύθυνση της IFEMA - Έκθεσης της Μαδρίτης αυστηρά έως 28 Μαρτίου 2018..... (26/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ.

(23/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ.

(23/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ.

(23/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

(23/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

(23/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ» ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(23/03/2018)

περισσότερα »

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΩΡΑ 16.30-19.30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ.

(23/03/2018)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΚ:«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΊΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΈΞΩ–ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΜΕ ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»(ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3/2018 ΩΡΑ 17:00)

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατο..... (22/03/2018)

περισσότερα »

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Ρόδος, 21 Μαρτίου 2018   Για ένα ευέλικτο και σύγχρονο Κτηματολόγιο, έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, στην σύσκεψη φορέων που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία εκπροσώπων του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ . Ο κος Γιάννης Πάππου, μεταξύ άλλων δήλωσε … Αναζητώντας την ανάπτυξη του Τόπου μας και την επιστροφή στην κανονικότητα του κλάδου των κατασκευών και των αγοραπωλησιών ακινήτων, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός ευέλικτου και σύγχρονου Κτηματολογίου. Ενός Κτη..... (22/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

(21/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ.

(21/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

(21/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.

(21/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ.

(21/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΝΩΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

(21/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ»

(21/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

(21/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (FREIGHT FORWARDER) ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ), ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ».

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ)

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΩΝ-ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ USB KVM SWITCH KAI RAID CONTROLLER IBM SETRVERAID 8K SAS WITH BATTERY.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ- FREON - ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΜΕ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ω.Ρ.Λ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(20/03/2018)

περισσότερα »

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΛΙΜΑΝΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, 19-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018)

  Δείτε εδώ το πρόγραμμα   Εγγραφή στο συνέδριο Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας Συμμετοχή  στο δείπνο δικτύωσης     Στοιχεία Επικοινωνίας ΤασίαΧρισσαϊτη Events coordinator AEGEA T. +30 2108848055 E. conferences@aegean-energy.gr W. www.aegean-energy.gr..... (20/03/2018)

περισσότερα »

MUSIKMESSE ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 11-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018)

(19/03/2018)

περισσότερα »

PROLIGHT + SOUND ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 10-13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018)

(19/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(15/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

(15/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(15/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

(15/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΚΑΝΤΙΝΑ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

(15/03/2018)

περισσότερα »

ΗΜΕΡΙΔΕΣ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/03/2018 ΣΤΙΣ 19:30 & «Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», ΣΑΒΒΑΤΟ 17/03/2018 ΣΤΙΣ 19:30 (ΑΙΘΟΥΣΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ).

(15/03/2018)

περισσότερα »

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» & «ΨΗΦΙΑΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ:ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ» (ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 10.30 π.μ., ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΝΕΣΤΟΡΙΔΕΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ)

(15/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ.

(14/03/2018)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΥ.

(14/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΟΝΩΝ

(14/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Κ18 ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΒΣ 2018.

(13/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΥΓΩΝ.

(13/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ

(13/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΙΟΥ.

(13/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΣΙΚΙΩΝ, ΣΥΚΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ.

(13/03/2018)

περισσότερα »

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΣΤΟ EBEA.

ΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΣΕ: ◦ ΚΑΝΑΔΑ ◦ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ◦ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ◦ ΒΕΛΓΙΟ Τρίτη, 3 Απριλίου 2018, ώρα 10:00 π.μ. Αθήνα, ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7 (Αίθουσα «Ερμής» 6oς Όροφος)     το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας, διοργανώνουν «Θεματική Ημερίδα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών για το ελαιόλαδο και τα γαλακτοκομικά προϊόντα»..... (13/03/2018)

περισσότερα »

ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ FOOD EXPO GREECE, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και οι επιχειρήσεις-μέλη του αξιοποίησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμμετοχή τους στη ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FoodExpoGreece, η οποία πραγματοποιήθηκε 10-12 Μαρτίου 2018 στο METROPOLITANEXPO.   Μέσα από το περίπτερο που διατηρούσε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στο χώρο της OENOTELIA/Hall 1 προβλήθηκαν εννέα επιχειρήσεις που παράγουν υψηλής ποιότητας τρόφιμα και ποτά καθώς και το Δίκτυο AegeanCuisine..... (13/03/2018)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 27G ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

(12/03/2018)

περισσότερα »

«ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ S-M-L-XL» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

(12/03/2018)

περισσότερα »

Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΜΜΑΤΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.

(12/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

(12/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Γ.Ν.Δ.Α. Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

(12/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

(12/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ (1) ΈΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΚΑΙ 15 ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

(12/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.

(12/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

(12/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΧΥΜΩΝ - ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 95 ΑΔΤΕ.

(09/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

(09/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΚΩ»

(09/03/2018)

περισσότερα »

Η 5η ΈΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ - PATRAS INNOVATION QUEST (PATRAS IQ) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 27, 28 ΚΑΙ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ.

Η 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras Innovation Quest (Patras IQ) η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Απριλίου 2018, στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας και συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας.   Κύριος στόχος της είναι η ..... (09/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ

(09/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ».

(09/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ..Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ»

(09/03/2018)

περισσότερα »

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΕΡ (5 & 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018)

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Μία ακόμα στοχευμένη δράση για την εδραίωση της Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας και τη διείσδυση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων στη μαζική εστίαση και τον τουρισμό πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την αναπτυξιακή του εταιρεία – Δ.ΕΤ.Α.Π., τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018.   Συμμετέχοντας με περίπτερο στις  Ημέρες Καριέρας της ΑΣΤΕΡ (Ανωτέρα Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου) παρουσίασε την τοπική παραγωγή, κυρίως τον κλάδο των τρο..... (08/03/2018)

περισσότερα »

Εκδήλωση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με θέμα την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ε.Ε. υπέρ των ΜΜΕ (Αίθουσα Γεώργιος Καραγιάννης Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, από τις 09.30 έως τις 13.00)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τμήμα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση»   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ υπέρ των ΜΜΕ 13 Απριλίου 2018, από τις 09.30 έως τις 13.00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Ρόδος, Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θα διοργανώσει ακρόαση στο πλαίσιο της παρακολούθησης της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας που εκπόνησε με θέμα Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της ΕΕ υπέρ των Μ..... (08/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

(08/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ.

(08/03/2018)

περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ 58 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ (POS)

(08/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 216 ΚΙΧΝΕ, ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».

(08/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Γ.Ν.Δ.Α. Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΞΩΔΟΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

(08/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Γ.Ν.Δ.Α. Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

(08/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 4 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΜΥ.

(08/03/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η/Υ (LAPTOP).

(08/03/2018)

περισσότερα »

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ (ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2018 ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ).

(08/03/2018)

περισσότερα »

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- YACHTING (12 έως 15 Απριλίου 2018 στην Μαρίνα Αλίμου)

Στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου καθώς και την  δήλωση συμμετοχής για τη γιορτή του θαλασσιού τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 έως Κυριακή 15 Απριλίου στην Μαρίνα Αλίμου. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για   τη δημιουργία συνάντησης: τηλ. 2110129575                                                                             Email: g.karachristos@mact.gr  yachtingfestivals@yachtingfestivals-athens.com..... (05/03/2018)

περισσότερα »

GREEK PANORAMA ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ (5-6- MAIOY 2018, ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ)

(05/03/2018)

περισσότερα »

AGROEXPO ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ (5-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ΧΩΡΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ)

(05/03/2018)

περισσότερα »

2η ΈΚΘΕΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΩΝ, GREEK TRAVEL SHOW 2018 4-6 ΜΑΪΟΥ / HELEXPO MAROUSSI

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΧΥΣΗΣ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ..

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΙΑΛΥΣΗΣ.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

(05/03/2018)

περισσότερα »

ΤΟ 2ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΙΤ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 20-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΥΒΕΙΤ

Κατόπιν πληροφόρησης από την Πρεσβεία του Κράτους του Κουβέιτ στην Ελλάδα και το ελληνικό Υπουργείου Εξωτερικών, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως καλεί τις εταιρείες – μέλη του και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας να συμμετάσχουν στο 2ο Επενδυτικό Φόρουμ του Κουβέιτ, που θα πραγματοποιηθεί 20-21 Μαρτίου 2018 στην πόλη του Κουβέιτ. Το Διήμερο Φόρουμ, που τελεί υπό την αιγίδα της Αυτού Υψηλότης του Εμίρη Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, συνδιοργα..... (28/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018, ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31-12-2018 ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ,ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

(27/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ.

(27/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΓΩΝΙΕΣ) & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.

(27/02/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ " ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΚΩ "

(27/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ) ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.

(27/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.

(27/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ.

(27/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12 ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

(27/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ »

(26/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

(23/02/2018)

περισσότερα »

ΤΕΥΧΟΣ 24 ΤΟΥ “MEMBERS’ ACTIVITIES NEWSLETTER” ΤΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.

(22/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙ..... (22/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

(22/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

(22/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ 2018.

(22/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟ 24.02.2018, ΩΡΑ 10.00, ΑΙΘΟΥΣΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)

(22/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ/41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΦΕ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

(21/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΗΜΕΙΩΝ

(21/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

(21/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ.

(21/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

(21/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(21/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.

(21/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

(21/02/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

(21/02/2018)

περισσότερα »

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (AEGEAN CUISINE) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PANORAMA WORLD FESTIVAL, ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ΕΩΣ ΤΙΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ.

Ρόδος, 21 Φεβρουαρίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Σημαντικές συναντήσεις με στόχο την παρότρυνση των Σκανδιναβών επισκεπτών να αναζητήσουν και να γευθούν την Αιγαιοπελαγίτικη Κουζίνα πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου κατά τη διάρκεια της έκθεσης PanoramaWorldFestival, η οποία έλαβε χώρα από τις 16 έως τις 18 Φεβρουαρίου, στη Στοκχόλμη. Με δικό του περίπτερο, αφιερωμένο στην Κουζίνα του Αιγαίου, συμμετέχοντας σε μία σειρά εκδηλώσεων και πραγματοποιώντας ουσιαστικές επαγγελματικές επαφές..... (21/02/2018)

περισσότερα »

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ.

(21/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 88ης ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ.

(20/02/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ (CONTAINER) ΦΟΡΤΗΓΟΥ.

(20/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ Γ.Ν. - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

(20/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘ. ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΒΕΤ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4.

(20/02/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΫΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

(20/02/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ & ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

(15/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Με αφορμή την δημοσίευση της ανοιχτής πρόσκλησης για συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Νοτίου Αιγαίου», σας κοινοποιούμε την πρόσκληση καθώς και το ενημερωτικό έντυπο που αφορά την εν λόγω ΑΜΚΕ. Πληροφορίες για την κατάθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία.   ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...... (15/02/2018)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ».

Σας διαβιβάζουμε ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τη φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ και τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή εστιάζει την ερευνά της σε δυο προβλέψεις που εισήγαγε η εν λόγω μεταρρύθμιση: (1) το φόρο διάβρωσης βάσης και αντι-κατάχρησης (BaseErosionandAnti-abuseTax – BEAT) και (2) το σχέδιο φορολογίας χαμηλού εισοδήματος για άυλα εισοδήματα (GlobalIntangibleLow-IncomeScheme – GILTI). Παρακαλούν..... (15/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ»

(15/02/2018)

περισσότερα »

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ PANORAMA WORLD FESTIVAL (ΣΟΥΗΔΙΑ 17-18/2/2018)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η αγορά της Σουηδίας θα είναι ο επόμενος σταθμός του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στο πλαίσιο των δράσεων του για προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ειδικά του γαστρονομικού. Τα Δωδεκάνησα, με την τόσο πλούσια οινο-γαστρονομία που τα χαρακτηρίζει μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες έντονο συναίσθημα και εμπειρία, καθιερώνοντας διαφορετικά μοντέλα τουρισμού στην περιοχή μας. Αυτός θα είναι και ο στόχος της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στο PANORAMAW..... (12/02/2018)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΕΤ» ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2018 ΤΟ Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Η Δ.ΕΤ.Α.Π.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΦΕΤ ΣΤΗ ΡΟΔΟ Παρατείνεται έως την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για τα νέα προγράμματα κατάρτισης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με πιστοποίηση ΕΦΕΤ» θα υλοποιήσουν τον Μάρτιο 2018 το Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και η Δ.ΕΤ.Α.Π. , η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Το σεμινάριο σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσουν επιχειρηματίες και υπάλληλοι που απα..... (12/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ «EURASIA MOTO BIKE EXPO & MOTOCYCLE – BICYCLE 2018» (ΑΠΟ 22 ΕΩΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ)

EURASIA  MOTO BIKE EXPO  & MOTOCYCLE – BICYCLE  2018   Διεθνής Έκθεση Μηχανών & Ποδηλάτων, Αξεσουάρ & Ανταλλακτικών      https://motobike-istanbul.tr.messefrankfurt.com     Από 22 έως 25 Φεβρουαρίου 2018 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.  Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων  Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018. Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν  επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της ανωτέρω εκθέσεως από 22 ..... (12/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 95 ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΤΟΝΩΝ ΑΛΕΥΡΟΥ.

(12/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ –ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

(12/02/2018)

περισσότερα »

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LIGHT+BUILDING, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 18-23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ.

(12/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

(09/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ « ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

(09/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΡΙΣΜΟΥ, ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

(09/02/2018)

περισσότερα »

ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΡΟΔΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, 10:30 - 15:30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

(09/02/2018)

περισσότερα »

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ 28η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ SIAL 2018, ΣΤΙΣ 21-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στην 28η ΔΙΕΘΝΗ EΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ SIAL 2018, στις 21-25  Οκτωβρίου 2018 στο Παρίσι»   Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα πλαίσια πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών πιστοποιημένων προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στη  Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών SIAL 2018,  που θα πραγματοποιηθεί  21-25  Οκτωβρίου 2018 στο εκθεσιακό κέντρο ParcdesExpositionsdeParis-NordVillepinteστο Παρίσι, στη Γαλλία.  Η Περιφέρεια συμμετέχει στην μεγαλύτερη Διεθνή Ε..... (09/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ.

(08/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ - LONDON IOOC 2018 - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ELEOTECHNIA 2018, ΗΜΕΡΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

(08/02/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ (CONTAINER) ΦΟΡΤΗΓΟΥ»

(08/02/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ.

(07/02/2018)

περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

(07/02/2018)

περισσότερα »

ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ESHOPS EXPO 2018 ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

(07/02/2018)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ.

(07/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ.

(05/02/2018)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ» ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.

(05/02/2018)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΦΚΑ ΕΩΣ 50.000 € ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

(05/02/2018)

περισσότερα »

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ), ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ IOCC (ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2018-2019   Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού International Orthodox Christian Charities – IOCC, διενεργεί για τέταρτη συνεχή χρονιά πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και mentoring (επιχειρηματική καθοδήγηση). Δι..... (05/02/2018)

περισσότερα »

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ - Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ» ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΚΑΝΤΙΝΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ.

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ»

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ.

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΙΩΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ.

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ.

(02/02/2018)

περισσότερα »

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (23 – 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018)

Συνεχίζοντας να προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες προς τα μέλη του και την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα εν γένει, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο προγραμματίζει :   Επιχειρηματική Αποστολή  στην Ιορδανία, Ιράκ και Λίβανο 23 – 30 Μαρτίου 2018 Για πρώτη φορά, η επίσκεψη θα καλύψει 3 (τρεις) διαφορετικές χώρες.   O συντονισμός της επιχειρηματικής αποστολής γίνεται από τα Επιμελητήρια των τριών προαναφερθέντων χωρών, εξασφαλίζοντας την συμμετοχή και παρουσία εκπροσώπων εταιρειών στους..... (02/02/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

(01/02/2018)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΕΤ» ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2018 ΤΟ Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Η Δ.ΕΤ.Α.Π.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΦΕΤ ΣΤΗ ΡΟΔΟ Νέα προγράμματα κατάρτισης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με πιστοποίηση ΕΦΕΤ» θα υλοποιήσουν τον Μάρτιο 2018 το Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και η Δ.ΕΤ.Α.Π. , η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Το σεμινάριο σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσουν επιχειρηματίες και υπάλληλοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται, διακινούν, παράγουν ή μεταποιούν τρόφιμα. ..... (30/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 88ης ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΛΗΜΝΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ.

(30/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

(30/01/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(30/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ

Στο πλαίσιο του έργου για την Ολοκληρωμένη Αστική και Τουριστική Ανάπτυξη (ProjectforIntegratedUrbanandTourismDevelopmentt (PIUTB) των πόλεων της Ν. Αλβανίας (πχ. Μπεράτι, Αργυρόκαστρο, Πρεμετή, Αγ. Σαράντα), συνολικού προϋπολογισμού 63,8 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα, το Αλβανικό Αναπτυξιακό Ταμείο (ALBANIANDEVELOPMENTFUND – ADF), στις 17.01.2018, προκήρυξε διαγωνισμό για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική αν..... (30/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΡΕΑΣ.

(30/01/2018)

περισσότερα »

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017-2018

(29/01/2018)

περισσότερα »

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»(ΕΠΑνεκ)

(29/01/2018)

περισσότερα »

ΜΑRKET EXPO ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (5-7/10/2018, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ METROPOLITAN EXPO, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)

(29/01/2018)

περισσότερα »

20η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FOODEX (19-21 & 23-25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ).

(29/01/2018)

περισσότερα »

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν.2251/1994 (Α΄191) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

(25/01/2018)

περισσότερα »

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥ Ν. 3955/2011 (Α' 89)

(25/01/2018)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΟΣΧΑΣ.

(25/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

(25/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

(25/01/2018)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ "OLYMP AWARDS 2018 (25-27 MAIOY 2018)

Δικαίωμα συμμετοχής στο βραβείο ανώτερης γεύσης (Taste Olymp Award) και (Wine Olymp Award), αλλά και στο βραβείο καλύτερης συσκευασίας (Design Olymp Award) έχουν όλα τα επώνυμα (όχι χύμα) επεξεργασμένα ή μη τρόφιμα, οι οίνοι και τα ποτά που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Συμμετάσχουν κρασιά, γαλακτοκομικά, μέλι, ζυμαρικά, παξιμάδια, ελαιόλαδο, ελιές, τσάι, τσίπουρο, οινοπνευματώδη, βιολογικά, προϊόντα κρέατος, ψαρικά, μπαχαρικά …..όλα τα τρόφιμα και τα ποτά. Όλα τα προϊόντα α..... (24/01/2018)

περισσότερα »

EΚΘΕΣΗ DOMOTEC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΘΗΝΑ, METROPOLITAN EXPO, 26-29/4/2018)

Η έκθεση DOMOTEC, η ολοκληρωμένη έκθεση  για την ανακαίνιση, την δόμηση και την εξοικονόμηση ενέργειας θα πραγματοποιηθεί από τις 26 - 29 Απριλίου 2018 στο Metropolitan Expo στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.  Μετά την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του 2017 η έκθεση και φέτος αναμένεται να κερδίσει τις εντυπώσεις όλης της αγοράς. Μέσα από τις εννέα διοργανώσεις της, η έκθεση έχει καταφέρει να αποτελέσει πόλο έλξης για όλη την αγορά με αυξανόμενους επισκέπτες χρόνο με το χρόνο, που στόχο έχουν τη..... (24/01/2018)

περισσότερα »

5η ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΕΞΠΟΤΡΟΦ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 29-29/01/2018)

(23/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 18/1/2018

(23/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ–ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΗΝ 5η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FOODEXPO GREECE(10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΤΟ METROPOLITAN EXPO)

Για ακόμα μία χρονιά, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου συμμετέχει, με δικό του περίπτερο στην 5η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FoodExpo Greece, στο χώρο της OENOTELIA / Hall 1,που θα λάβει χώρα στις 10-12 Μαρτίου 2018 στο METROPOLITAN EXPO. Σε συνέχεια των ιδιαίτερα θετικών αποτελεσμάτων που είχε για τις επιχειρήσεις η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στη ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Food ExpoGreece, για άλλη μία χρονιά θα προβληθούν οι επιχειρήσεις και προϊόντα του Νομού Δωδε..... (23/01/2018)

περισσότερα »

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ «ΒΕΡΓΙΝΑ» (ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ HELEXPO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3-5/3/2018)

(23/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ «NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE», ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 22-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕXCELL, ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ.

(23/01/2018)

περισσότερα »

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 7η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ CONSTRUCTIONS & 14η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVE ENERGY (ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 16-18/3/2018)

(23/01/2018)

περισσότερα »

27η DETROP - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 24-26/2/2018)

(23/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ DESIGN WEEK ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ (19-20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018).

(23/01/2018)

περισσότερα »

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε.Ε.ΣΥ.Μ « ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΛΑΣ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΧΟΛΕΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ, ΤΟΜΕΙΣ Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

(15/01/2018)

περισσότερα »

AMBIENTE THE SHOW «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ (9 ΕΩΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018)

(12/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΔΩΝ.

(12/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) ΝΕΟΥ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ) ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΝΑΣΕ)

(12/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ Διαγωνισμου ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ Ν. ΡΟΔΟΥ.

(10/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.

(09/01/2018)

περισσότερα »

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                         Ρόδος, 8 Ιανουαρίου 2018      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Θέμα: «Συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού Δήμου Ρόδου σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις για το α΄ τρίμηνο του 2018»   Με κύριο όχημα επικοινωνίας τη δυνατή ταυτότητα του ονόματος (brandname) «Ρόδος», την αδιαμφισβήτητη παγκόσμια φήμη του νησιού αλλά και τις δυνατότητες πολλαπλών επιλογών που έχει ο κάθε επισκέπτης, η Διεύθυνση Τουρισμο..... (09/01/2018)

περισσότερα »

ΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΘΑ ΛΗΞΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ              Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί από τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες κλπ (ΥΑ 56885/10-11-2014), οι Χειμερινές Εκπτώσεις έτους 2018 θα αρχίσουν τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου.                Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και ..... (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ.

(08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΥΧΝΙΩΝ

(08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(08/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & FAX.

(08/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

(08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “MEMBERS’ ACTIVITIES NEWSLETTER” ΤΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

(04/01/2018)

περισσότερα »

ΈΚΘΕΣΗ "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΔΩΡΩΝ - ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΜΟΔΑΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ" (ΡΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 2 ΕΩΣ ΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ AKTI IMPERIAL HOTEL & SPA)

(04/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ –Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.

(03/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ “AGROEXPO 2018” (ΣΜΥΡΝΗ,1-4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ) ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...... (03/01/2018)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

(03/01/2018)

περισσότερα »

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 80η ΑΔΤΕ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΛΕΡΟΣ)

(03/01/2018)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ.

(03/01/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛ.1223/2017 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

(02/01/2018)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ 62134/4100/2017 ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ

(02/01/2018)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(29/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο "Διαβουλεύσεις" αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για: ·     Ελαστικά επίσωτρα μοτοσικλετών ·     Ελαστικά επίσωτρα αυτοκίνητων ·     Ελαστικά επίσωτρα λεωφορείων ·     Ελαστικά επίσωτρα αστικών λεωφορείων ·     Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν στα πλαίσια των διακηρύξεων (συμφωνίες – πλαίσιο) που σχεδιάζεται να..... (29/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

(29/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΟΝΙΤΟΡ ΜΕΘ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ.

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΩΝ, ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΠΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ.

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΩΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ 80Η ΑΔΤΕ.

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΟΝΩΝ

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΠΑΠΑΣ»

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ.

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ.

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ...... (28/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ).

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ» ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.

(28/12/2017)

περισσότερα »

ΣΥΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Ε.ΣΗ.Π.) ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Ε.Ε.

(27/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΤ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΩΝ FM ΙΣΧΥΟΣ 5000W, 2000W KAI 1000W ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

(20/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Παραμένοντας πιστό στην στήριξή του προς τους Σύριους πρόσφυγες και την προσπάθειά του να απαλύνει την ταλαιπωρία τους, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως απευθύνει εκ νέου έκκληση προς τα μέλη και μη-μέλη του να δείξουν εμπράκτως την αγάπη, την αλληλεγγύη και τα ευγενή τους ανθρωπιστικά αισθήματα, ιδιαίτερα τη χρονική περίοδο αυτή, προσφέροντας στους Σύριους πρόσφυγες στην Ελλάδα κάποιο από τα παρακάτω είδη που κρίνονται αναγκαία, σύμφωνα με το α..... (20/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

(20/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΗΨΕΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

(20/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔIAΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ετους ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 84 Μ.Τ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΤΡΟΦΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 4Β.

(20/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΔΩΝ.

(20/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΩΝ Ε/Π SUPER PUMA

(20/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

(20/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

(20/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

(20/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ

(20/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(19/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΤΒ 2018 ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ»

(14/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ RVR LT31 ΤΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ»

(14/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ «ΠΑΠΥΡΟΣ MILLENNIUM III

(14/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 110 ΜΤ ΜΕΛΙΟΥ.

(14/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 500 ΜΤ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ.

(14/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 400ΜΤ ΖΑΧΑΡΗΣ.

(14/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ   Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου καλεί τα μέλη του, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εγγραφεί σ’ αυτό τουλάχιστον μέχρι και τις 15-12-2016 και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο ΓΕ.ΜΗ. ή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου μέχρι και το έτος 2016, να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, που θα διεξαχθούν στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Σάββατο και Κυριακή, και ώρα 08.00 π.μ. μέχρι και ..... (14/12/2017)

περισσότερα »

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2017

..... (12/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ LASER.

(12/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΗΥΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ.

(12/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΘΗΚΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Ω.Ρ.Λ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ. ΔΙΑΚΗΡ..... (07/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΕΝΤΟΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ.

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ>>

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΟΥΡΕΝΙΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 200 ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.

(07/12/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛ.1187/2017 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ (ΤΥΠΟΥ airbnb)

(06/12/2017)

περισσότερα »

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Δείτε το ενημερωτικό σημείωμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  καθώς  και τον κατάλογο των διοργανώσεων προώθησης εξαγωγών που θα λάβουν χώρα στη περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας την επόμενη χρονιά. Ενημερωτικό σημείωμα   Κατάλογος διοργανώσεων...... (06/12/2017)

περισσότερα »

4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ GREEK TOURISM EXPO (8-10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, METROPOLITAN EXPO, ΑΘΗΝΑ)

(06/12/2017)

περισσότερα »

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Aegean Cuisine ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή του Εταιρεία Δ.ΕΤ.Α.Π., με θέμα: «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δικτύου Aegean Cuisine στα Δωδεκάνησα». Στο πλαίσιο του συνεδρίου και σε αισιόδοξο κλίμα έγινε η απονομή των πιστοποιητικών στις επιχειρήσεις εστίασης που πληρούν τις προδιαγραφές πιστοποίησης της Αιγαιοπελαγίτικης Κουζίνας και εντάχθηκαν  ή παρέμειναν στο Δίκτυο AegeanCuisine. Συνολικά 121 επιχειρήσει..... (04/12/2017)

περισσότερα »

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(04/12/2017)

περισσότερα »

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ..... (01/12/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.

(01/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΔ/41 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΦΕ, ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ.

(01/12/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.

(30/11/2017)

περισσότερα »

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

(30/11/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 50.000 € ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ N.4469/2017 «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Α΄ 62)»

(30/11/2017)

περισσότερα »

Δώσε τίτλο για το άρθρο...... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ.

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΕΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.- Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ »

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ.

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ετους ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ Α’ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ.

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ FORD.

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ.

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΑΝΩΝ.

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ CYLINDER P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215.

(29/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΟΝΩΝ.

(27/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

(27/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Aegean Cuisine ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με την αναπτυξιακή του εταιρεία Δ.ΕΤ.Α.Π., σας προσκαλεί σε συνέδριο με θέμα:    «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Δικτύου AegeanCuisine στα Δωδεκάνησα»   το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου «Γεώργιος Καραγιάννης», Γρηγορίου Λαμπράκη 8, στη Ρόδο.   Στόχος είναι η ανάδειξη καίριων θεμάτων που σχετίζονται με τους κλάδους της εστίασης, του γαστρον..... (27/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ.

(27/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ.

(27/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(27/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 27ου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ .

(24/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

(24/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ.

(23/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(23/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ.

(23/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΑΝΩΝ.

(23/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑ».

(23/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ»

(23/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

(23/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Ν.Π. ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ & Γ.Ν.Δ.Α. Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

(23/11/2017)

περισσότερα »

Ανακοίνωση επανάληψης διαγωνισμού Γενικού Νοσοκομείου Λέρου για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών και fax.

(22/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN.

(21/11/2017)

περισσότερα »

Περίληψη Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Δήμου Κω για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Δήμου.

(22/11/2017)

περισσότερα »

Προκήρυξη της δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

(22/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108/2017  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 109/2017  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110/2017  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 111/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ..... (21/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ.

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΖΩΝ

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΜΟΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ»

(21/11/2017)

περισσότερα »

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΑΦΗΣ & ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ.

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΛΑΒΗΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΡΙΣΜΟΥ, ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ AMBIENT-CONSTRUCTEXPO, (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ 08-11/03/2018)

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ.

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ.

(21/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

(21/11/2017)

περισσότερα »

6ο ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ, ΑΘΗΝΑ, 29-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΥΔΑΤΟΣ (ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) ΚΛΙΒΑΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

(17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ 2017-2018.

(17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

(17/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ.

(17/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 301 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

(17/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις της Δωδεκανήσου που βρίσκονται σε αναμονή ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής τους στο Ειδικό Μητρώο αλλοδαπών παραγωγικών μονάδων του Υπουργείου Εμπορίου της Αιγύπτου, προκειμένου να επιτραπεί σ’ αυτές η εξαγωγή των προϊόντων τους στην Αίγυπτο, να το δηλώσουν μέσω του e-mailτου Επιμελητηρίου info@ebed.gr. Τα στοιχεία θα σταλούν στο Υπουργείο Εξωτερικών από το οποίο ζητήθηκαν προκειμένου να γίνει παρέμβαση από την Ε.Ε. σε επίπεδο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορί..... (15/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

(15/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑ.

(15/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ MINOLTA

(15/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Τ.Ν.

(15/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ.

(15/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΟ (2) ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 200 ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΙΑΣ.

(15/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(15/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ.

(15/11/2017)

περισσότερα »

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

(15/11/2017)

περισσότερα »

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΟΤ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018.

(15/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(13/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΡ ΕΤΟΥΣ 2018»

(13/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ 5Η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FOOD EXPO GREECE 2018 (10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΑTHENS METROPOLITAN EXPO)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στην 5η  Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FoodExpoGreece 2018, στο ΑthensMetropolitanExpo-Σπάτα-Αθήνα, 10-12 Μαρτίου 2018»   Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στην 5η  Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FoodExpoGreece 2018,  που θα πραγματοποιηθεί  10-12 Μαρτίου 2018 στο ΑthensMetropolitanExpoστα Σπάτα (πλησίον αεροδρομίου Ε. Βενιζέλος) στην Αθήνα.  Η Περιφέρεια συμμετέχει σ..... (13/11/2017)

περισσότερα »

NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE 2018 (22 & 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018, EXCEL, ΛΟΝΔΙΝΟ)

(13/11/2017)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

(13/11/2017)

περισσότερα »

ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ (3ης) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (Β' Κύκλος)

Με την 3η περίοδο, η οποία λήγει στις 13/12/2017, ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα υποβολών για τη συγκεκριμένη, ιδιαίτερα δημοφιλή, δράση.   http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi/index.asp..... (10/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.   http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=31&cs= ..... (10/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(10/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

(09/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

(09/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ..... (09/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(09/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

(09/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 130-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

(09/11/2017)

περισσότερα »

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ» Προκήρυξη υπ' αριθμ. 3/2017

(08/11/2017)

περισσότερα »

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ» Προκήρυξη υπ' αριθμ. 2/2017

(08/11/2017)

περισσότερα »

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ» Προκήρυξη υπ' αριθμ. 1/2017

(08/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.

(06/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΘΟΔΙΚΟ ΑΠΑΓΩΓΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ.

(06/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8ης Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ.

(06/11/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ 14η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ

(03/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»

(03/11/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

(03/11/2017)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ»ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.

(03/11/2017)

περισσότερα »

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ PROKAT HOME (3-6 ΜΑΙΟΥ 2018, ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ)

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΈΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS» ΚΑΙ «CARGO TRUCK & VAN», (4-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ METROPOLITAN EXPO.

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΡΟΔΟΥ.

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΤΟΥ COMPUTER ROOM ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑ.

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΠΑ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(02/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 29 Μ/Π ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ.

(01/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019

(01/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ.

(01/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

(01/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓ..... (01/11/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η EXPOHOTEL 3-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ TAE KWON DO Π. ΦΑΛΗΡΟ.

(01/11/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ.

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 520 BARCODE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ BARCODES ΜΕ ΠΡΟΘΕΜΑ ΑΠΟ 520.

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ.

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΟΘΕΤΗ.

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΡΥΠΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ.

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.

(31/10/2017)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Κατάστημα (Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας) στις 08/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα..... (30/10/2017)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια «Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Επινώτιων Πυροσβεστήρων) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Κατάστημα (Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας) στις 09/1..... (30/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου γνωστοποιεί ότι: 1)Οι κυρωθέντες από την Εκλογική Επιτροπή προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι, στους οποίους περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα να ψηφίσουν στις επικείμενες εκλογές του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2017, θα εκτεθούν στο Επιμελητήριο, επί τρείς (3) εργάσιμες ημέρες, από 17 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου 2017, ημέ..... (27/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

(26/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

(25/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

(25/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ.

(25/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΥΡΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ.

(23/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.

(23/10/2017)

περισσότερα »

ΔΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ Ν.4342/2015

(23/10/2017)

περισσότερα »

Ν.4492/2017 «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

(23/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ DETROP BOUTIQUE 2018 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 23-26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018)

 ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ DETROP BOUTIQUE 2018 (Θεσσαλονίκη, 23-26 Φεβρουαρίου 2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   «Στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών Detrop Boutique 2018, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, 23 με 26 Φεβρουαρίου 2018»           Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στα πλαίσια πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών της προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών Detrop Boutique 2018 πλέον του γενικού περι..... (23/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ»

(20/10/2017)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ EUROPEAN BUSINESS NUMBER)

(20/10/2017)

περισσότερα »

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ σε ΡΟΔΟ, ΣΥΜΗ, ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟ, ΛΕΡΟ, ΠΑΤΜΟ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η αναπτυξιακή του εταιρία Δ.ΕΤ.Α.Π. και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε. ανακοινώνουν τη διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης εργοδοτών προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην εταιρεία τους. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν,τόσοστη Ρόδο όσο και σε νησιά του Ν. Δωδεκανήσου, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2017 και αφορούν επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας-Χαμηλή επικινδυνότητα (εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καταλύματα, καφέ μπαρ, τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτο..... (20/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣΤΥΠΟΥ RHIB (ΜΕΤΑ ΜΗΧΑΝΗΣ).

(20/10/2017)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

(20/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

(19/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΟΥΡΕΝΕΙΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

(19/10/2017)

περισσότερα »

Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων ηλικίας 18-24 ετών (ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 3/11/2017, ώρα 15:00)

Το Πρόγραμμα έχει σκοπό τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, µε την πρόσληψη 1.459 ανέργων, ηλικίας 18-24 ετών,οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα και σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα. https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3580..... (18/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» (ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 10-01-2018)

Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων.   https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3591..... (18/10/2017)

περισσότερα »

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Ρόδος, 21 και 22 Οκτωβρίου – Ξενοδοχείο Rodos Palace

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον σύνδεσμο : http://atcrhodes.gr/ ..... (18/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(18/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

(17/10/2017)

περισσότερα »

23η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ EURASIA PACKAGING 2017 & 12η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ISTANBUL FOOD-TECH 2017 (ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ).

1.EURASIA PACKAGING 2017 23η Διεθνής έκθεση Συσκευασίας http://www.packagingfair.com/Eurasia-Packaging-Fair 2.ISTANBUL FOOD-TECH 2017   12η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών, Ασφάλεια τροφίμων, Πρόσθετα & Συστατικά, Συστήματα ψύξης, Συστήματα αερισμού, Συστήματα Αποθήκευσης &  Logistics http://foodtecheurasia.com/en/ Από 25 έως 28 Οκτωβρίου 2017  στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.   Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματ..... (17/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Ο.Π.Α. ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(17/10/2017)

περισσότερα »

ΈΚΘΕΣΗ "ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ" (ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2018 ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 80ης ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ.

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 80ης ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΝΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΝΗΣΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ.

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΤ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ.

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΑΤΡΠΟΜΕΝΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ & ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ VAN.

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ABS ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

(16/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2/13.10.2017

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ   «H Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου καλεί τα μέλη του Επιμελητηρίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν εγγραφεί σ’ αυτό τουλάχιστον μέχρι και τις 15-12-2016 και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο ΓΕ.ΜΗ. ή εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις στο Μητρώο του Επιμελητηρίου μέχρι και το έτος 2016, να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβο..... (13/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ..... (13/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ.

(12/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 80ης ΑΔΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ & ΑΡΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ.

(12/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & FAX.

(12/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΙΩΝ/ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ

(12/10/2017)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»

(11/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

(11/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 95 ΤΜΧΕΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 549 ΤΕ.

(11/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(11/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ.

(11/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(11/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(11/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ –ΦΥΤΩΝ – ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

(11/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

(11/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.

(10/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, προκειμένου να προχωρήσει στην ετήσια κατανομή του προερχομένου εκ των εσόδων του, συνδικαλιστικού πόρου,  καλεί όλα τα επαγγελματικά Σωματεία ή Ομοσπονδίες πού εδρεύουν στο Νομό Δωδεκανήσου, να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην κατανομή του παραπάνω ποσού, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις υπηρεσίες του το αργότερο έως την   31η  Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14.00 . Υπόδειγμα της ..... (10/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ.

(10/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(10/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

(09/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

(09/10/2017)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ GS1 ASSOCIATION GREECE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

(05/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

(05/10/2017)

περισσότερα »

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

(05/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΑΔΙΚΟΥ cluster, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Go_Brand

  Η Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου - ΔΕΤΑΠ, η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και  υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με ακρωνύμιο Go_Brand. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.3.1 «Προετοιμασία - δημιουργία - υποστήριξη λειτουργίας τοπικών δι..... (04/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

(04/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 80η ΑΔΤΕ.

(03/10/2017)

περισσότερα »

ARTOZYMA 2018 - 8η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (24-26.02.2018, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(03/10/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ.

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ.

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ, ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΣΚΟΥΠΩΝ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ.

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΤ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 104 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ.

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ.

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ.

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ.

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΕΛΕΗΜΟΝΑΣ» & ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

(02/10/2017)

περισσότερα »

33η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ PHILOXENIA (10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

(02/10/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ.

(29/09/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

(29/09/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(29/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

(28/09/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

(28/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

(28/09/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

(28/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ.

(27/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

(26/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΠΑΠΑΣ».

(26/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(26/09/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΧΛΙΑΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ.

(26/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ Ι ΤΟΥ ΓΚΤΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ) ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΠΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ.

(26/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΣΕΡΡΩΝ SER-EXPO 2017 (29/09-01/10/2017)

(26/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Go_Brand ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΑΔΙΚΩΝ cluster

  Αξιότιμοι κύριοι / κυρίες,   η Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου - ΔΕΤΑΠ, η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου συμμετέχει ως εταίρος στο έργο «Δράσεις προώθησης, υποστήριξης και ενίσχυσης του brand name των επιλέξιμων προϊόντων ή/και  υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου στην διασυνοριακή περιοχή» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με ακρωνύμιο Go_Brand. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν δύο (2) κλαδικά clusterσε αντιστο..... (25/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Τ. ΝΗΣ ΚΩ, ΑΠΟ ΤΗΝ 80η ΑΔΤΕ

(25/09/2017)

περισσότερα »

4η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ GREEK TOURISM EXPO '17 (8 - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ METROPOLITAN EXPO)

(25/09/2017)

περισσότερα »

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Η 22η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ insuranceforum.gr

22η Ημερίδα του InsuranceForum.gr & του Συλλόγου Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση Δωδεκανήσου   Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, 17.00 – 21.00 *Αίθουσα Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Επιμελητήριο Δωδεκανήσου*   “Ο χάρτης της διαμεσολάβησης για το 2018  Οδηγία IDD - Φορολογικές αλλαγές & νέο ασφαλιστικό - Ο ρόλος και η ευθύνη των οργανωμένων δικτύων ”   Θεσσαλονίκη, 04  Σεπτεμβρίου 2017 Οι αλλαγές στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης μετά το νέο ρυθμιστικό περιβάλλον που διαμορφώνει η Ε..... (25/09/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΛΑΒΗΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ.

(22/09/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

(22/09/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΔΩΔ/ΣΟΥ .

(22/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

(22/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

(22/09/2017)

περισσότερα »

Η 3η ΈΚΘΕΣΗ "ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ" ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2018 ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

(21/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

(20/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARM.

(20/09/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ.

(19/09/2017)

περισσότερα »

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ.

(19/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 5η ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΞΠΟΤΡΟΦ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Στην 5η Έκθεση Τροφίμων & Ποτών  ΕΞΠΟΤΡΟΦ, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας-Ελληνικό-Αθήνα, 26-29 Ιανουαρίου 2018»           Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στην 5η  Έκθεση Τροφίμων και Ποτών ΕΞΠΟΤΡΟΦ που θα πραγματοποιηθεί 26-29 Ιανουαρίου  2018 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο Ελληνικό, στην Αθήνα.           Η Περιφέρεια θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την αποτελεσμα..... (18/09/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & FAX.

(15/09/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

(15/09/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.

(15/09/2017)

περισσότερα »

ΣΤΙΣ 22 & 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΙΑ 22η ΧΡΟΝΙΑ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΈΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

(14/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(14/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.

(14/09/2017)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΟΦΙΑ, 20-24/11/2017 ΑΠΟ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE.

O Οργανισμός EnterpriseGreeceσε συνέχεια των δράσεων του για την ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου των τροφίμων και ποτών στις αγορές της Σερβίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στο Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και τη Σόφια, 20-24/11/2017. Το κόστος συμμετοχής στην επιχειρηματική αποστολή ανέρχεται στα 250 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για συμμετοχή σε μια ή δύο χώρες και στα 350 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για συμμετοχή και σε 3 χώρες. Τα έξοδα μετακίνησης και δι..... (14/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ.

(14/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Τ. ΛΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 80η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΩ

(13/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Υ.Τ. ΚΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 80η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΩ.

(13/09/2017)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.

(12/09/2017)

περισσότερα »

ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 82η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και με πολύ αισιόδοξα μηνύματα για τις δωδεκανησιακές επιχειρήσεις  ξεκίνησε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, οι επισκέπτες έδειξαν το ενδιαφέρον και το θαυμασμό τους για τα προϊόντα που παράγει και εκπροσωπεί ο Νομός Δωδεκανήσου ενώ έχουν προγραμματιστεί επιχειρηματικές συναντήσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, εκπροσωπ..... (12/09/2017)

περισσότερα »

10η FASHION EXPO 2018 (27-28-29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ M.E.C. ΠΑΙΑΝΙΑΣ)

(11/09/2017)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 940/81279/4-8-2017 (ΦΕΚ 2741 Β') υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για τους κατόχους κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός οικισμών ή σε απόσταση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στους πίνακες αποστάσεων του παραρτήματος του νόμου 4056/2012 εφόσον πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 1) Είχαν ιδρυθεί και λειτουργούσαν κατά ..... (11/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ.

(11/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(11/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ.

(08/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

(08/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(08/09/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

(08/09/2017)

περισσότερα »

19η ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FOODEX ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

(08/09/2017)

περισσότερα »

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η 2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ

Ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 06.09.2017 η 2η περίοδος υποβολών για τη δράση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 11.10.2017. Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος) είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε  αυ..... (07/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ, (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

(06/09/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ-ΔΕΝΔΡΩΝ.

(06/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

(05/09/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

(05/09/2017)

περισσότερα »

ΤΕΥΧΟΣ 21 ΤΟΥ «MEMBERS’ ACTIVITIES NEWSLETTER» ΤΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

(05/09/2017)

περισσότερα »

ΕΚΘΕΣΗ WINE EXPO POLAND & WARSAW OIL FESTIVAL 2017 (ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 27 & 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017)

(05/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

(04/09/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

(04/09/2017)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.

(01/09/2017)

περισσότερα »

ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Συνάντηση εργασίας με τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κο Geoffrey R. Pyatt, είχαν την Τετάρτη  30 Αυγούστου 2017 ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου  κος Γιάννης Πάππου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Νίκος Παπασταματίου και ο Οικονομικός Επόπτης κ. Γιώργος Αντώνογλου. Κεντρικό θέμα της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της πρεσβείας, ήταν οι επενδύσεις. Προτάθηκαν και συζητήθηκαν συγκεκριμένα επενδυτικά projects, σημαντικά για την περιοχή της Δω..... (01/09/2017)

περισσότερα »

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

(01/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

(31/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ.

(31/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170,Ε/Π SUPER PUMA.

(31/08/2017)

περισσότερα »

ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.

(31/08/2017)

περισσότερα »

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ (SERVER).

(31/08/2017)

περισσότερα »

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

(31/08/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ

(31/08/2017)

περισσότερα »

15Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (13-17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, ΣΤΙΣ ΚΑΠΝΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ).

(31/08/2017)

περισσότερα »

8Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΗΧΝΑΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (24-26/2/2018, ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

(31/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.

(28/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

(28/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ.

(28/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

(28/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Της ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ.

(28/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ,

(28/08/2017)

περισσότερα »

10Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, «ISTANBUL LIGHT FAIR»(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 21 ΕΩΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ISTANBUL LIGHT FAIR 10th International Lighting & Electrical Equipment Fair and Congress 10η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φωτισμού, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, κλπ.   Ηλεκτρονική Διεύθυνση Έκθεσης: http://www.istanbullight.com Από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.   Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της ανωτέρω εκθέσεως από 21 έως 24 Σεπτεμβρίου 2017. Το Ελ..... (28/08/2017)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΑΣ (ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ», 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017)

(28/08/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»

(25/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1/24.08.2017

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47876/08.08.2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./396/16.08.2017), απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Ν. Θεοδωρίδη, κάνει γνωστό στα μέλη του ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν το Σάββατο  16 και την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.  Ενημερώνει τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, ότι προκ..... (25/08/2017)

περισσότερα »

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ..... (25/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 80ης ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ.

(24/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΛΗΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.

(24/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΙΑΣ)

(24/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) MONITORS.

(24/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM

(24/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

(24/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ.

(24/08/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ.

(22/08/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ.

(22/08/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

(22/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018-2019.

(22/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ.

(22/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΙΩΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ.

(22/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

(22/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

(22/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΥΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ

(21/08/2017)

περισσότερα »

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΡΚΕ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΡΚΕ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)     ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΡΚΕ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠ..... (21/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) C-arm ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 700 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΩ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ (SERVER).

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.

(21/08/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 9Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 1-2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, συμμετέχει με δικό της περίπτερο στο 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά, 1- 3 Δεκεμβρίου 2017. Καλούνται όσοι επιθυμούν να έχουν παρουσία μέσω της συμμετοχής τους στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν έως την Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 στη σχετική φόρμα που υπάρχει στο σύνδεσμο http://www.pn..... (16/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "MOTIVATE - PROMOTING CITRIZENS' ACTIVE INVOLVEMENT IN THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TRAVEL PLANS IN MED CITIES WITH SEASONAL DEMAND".

(11/08/2017)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

(07/08/2017)

περισσότερα »

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(04/08/2017)

περισσότερα »

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α/62/3-5-2017) «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 46 ΤΟΥ Ν. 4472/2017

(03/08/2017)

περισσότερα »

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(03/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 -2018

(02/08/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ.

(01/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

(01/08/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΕΥΔΟΚΚΟΚΟΥ MACONELLICOCCUS HIRSUTUS»

(01/08/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EKTYΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

(31/07/2017)

περισσότερα »

Ν.4481/2017 «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ….»

(31/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MULTIDIAGNOSTIC), ΜΑΖΙ ΜΕ 10ΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ), ΜΑΖΙ ΜΕ 10ΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ). ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥ..... (31/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

(31/07/2017)

περισσότερα »

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 82η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης   Στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,θα συμμετάσχειτο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η οποία θα λάβει χώρα στο Διεθνές Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου. Διαχρονικό σύμβολο και σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα και όλη τη χώρα, σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας καθώς εκτός από εκθεσιακές διοργανώσεις πραγματοποιούνται πλήθος εμπορικών και επενδυτικών επαφών. Στην ..... (28/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ.

(28/07/2017)

περισσότερα »

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

(28/07/2017)

περισσότερα »

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 65 ΤΟΥ Ν. 4446/2016 (Α΄ 240)»

(28/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

(27/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ.

(27/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

(27/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΩΝ.

(27/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

(27/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

(27/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4.

(27/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑ).

(27/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ WORLD TRAVEL MARKET ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 201 »

(26/07/2017)

περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Φ.Κ.Α. «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4469/2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

(26/07/2017)

περισσότερα »

59η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ (ΔΑΜΑΣΚΟΣ, ΣΥΡΙΑ, 17-23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017)

Από το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, μέσω των Φορέων που συνεργάζεται σε παγκόσμια κλίμακα, πληροφορηθήκαμε  ότι: στις 17-23 Αυγούστου ανοίγει τις πύλες της για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια η παγκόσμια έκθεση της Δαμασκού.  Τοι γεγονός αυτό αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τα Ελληνικά προϊόντα και τις Ελληνικές εταιρείες να αντιπροσωπευτούν εκεί και να διεκδικήσουν με αξιώσεις μερίδιο στην αγορά. Οι εισαγωγές στη Συρία πριν από τον πόλεμο ήταν 13 δισεκ..... (26/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017)

(26/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ- ΠΑΝΙΩΝ (ΓΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ) ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ.

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΝΑΥΛΟΝ.

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΑΡΚΕ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΩ (ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ)

(25/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 12-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.

45th Istanbul International Jewelry, Watch & Equipment Fair 45η Διεθνής Έκθεση Κοσμημάτων, Ρολογιών και Εξοπλισμού Χρυσοχοείων   Website έκθεσης: http://october.istanbuljewelryshow.com/en-us/ 12 – 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ   Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία πραγματοποιούν  επιχειρηματική αποστολή στα πλαίσια της ανωτέρω εκθέσεως από 12 έως 15 Οκτωβρίου 2017. Το Ελληνοτουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνερ..... (24/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(20/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

(20/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ,ΟΘΟΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΤΛΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

(20/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

(20/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

(20/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟ

(20/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 29/17

(20/07/2017)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» Μετά από συλλογικές διαπραγματεύσεις, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο για το μέλλον, αφενός των πνευματικών δικαιωμάτων και των Ελλήνων δημιουργών, αφετέρου των καταστηματαρχών που προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους ενάντια σε όλες τις εξωτερικές πιέσεις, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (Κ.Ε.Ε.Ε.) κα..... (19/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΘΟΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ,ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, Κ.Α.

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΡΙΣΜΟΥ, ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ.

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2017-19, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2018-20, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 315.000 ΠΕΤΣΕΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΛΟΥΤΡΟΥ –ΠΟΔΙΩΝ )

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2018-20, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50.000 ΤΕΜ. ΜΠΕΡΕΔΩΝ

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επικαιροποίηση - συμπλήρωση του μητρώου εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων), που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή και την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης υποδομών αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Εν..... (19/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟΥ DOPPLER RADAR.

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ.

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 80ΗΣ ΑΔΤΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ (CATERING), ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟ (ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟΥ).

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ 70η ΔΙΕΘΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΗΜ 2018 (ΜΟΝΑΧΟ, 07.03.2018 – 13.03.2018).

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜΣ.

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.

(19/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Τ.Θ. 703 60  166 10, Γλυφάδα Τηλέφωνο: 210 - 8916307 Fax: 210 - 8916384    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσ..... (19/07/2017)

περισσότερα »

ΠΟΛ 1102/2017 - Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

(17/07/2017)

περισσότερα »

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ NORDIC ORGANIC FOOD FAIR (MALMO ΣΟΥΔΙΑΣ 15-16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Natural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair  15 & 16 NOEMBΡIOY 2017, Malmö Σουηδία Στις 15 & 16 Νοεμβρίου 2017 στο Malmö της Σουηδίας, πραγματοποιείται  η μοναδική & μεγαλύτερη έκθεση Βιολογικών και Φυσικών προϊόντων για την αγορά των Σκανδιναβικών χωρών (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία και Ισλανδία), οι οποίες είναι στην Νο1 θέση στην κατανάλωση βιολογικών και φυσικών π..... (13/07/2017)

περισσότερα »

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κέντρο Ερευνών Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών Certified Systemic Analyst Professional (CSAP) www.csap.gr Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών   Παρακολούθηση και από Απόσταση Live.   Μόνο με Υποτροφίες Διδάκτρων. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Κέντρο Ερευνών και η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) οργανώνουν το καινοτόμο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Σπουδών Mεταπτυχιακού Eπιπέδου Certified Systemic Analyst Profession..... (12/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΚΩ.

(12/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ.

(12/07/2017)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.

(12/07/2017)

περισσότερα »

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 52Η ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ, 11-23/08/2017

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου συμμετέχει στην 52η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 11 έως τις 23 Αυγούστου 2017.   Όπως και τα προηγούμενα έτη, στο περίπτερο που θα διατηρεί καθόλη τη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλονται οι δράσεις του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και της Δ.ΕΤ.Α.Π. και θα φιλοξενηθούν επιχειρήσεις-μέλη του που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Τροφίμων & Ποτών, των Βιοτεχνικών/Τεχνολογικών προϊόντων..... (12/07/2017)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.

(10/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ <ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ.

(10/07/2017)

περισσότερα »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

(10/07/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΩ «ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.

(10/07/2017)

περισσότερα »