ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ    / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΤΑΠ (άρθρο 78, ν.4497/2017 (Α΄171)  RSS 2.0 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΤΑΠ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ GO BRAND. (02/11/2018)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ GO BRAND (11/10/2018)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ GO BRAND (11/10/2018)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2018. (24/07/2018)