ΕΚΛΟΓΕΣ 2017  RSS 2.0 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (19/12/2017)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (04/12/2017)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (01/12/2017)
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. (27/11/2017)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (17/11/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ. (27/10/2017)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (17/10/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2/13.10.2017 (13/10/2017)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ. (16/10/2017)
ΕΝΤΥΠΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (13/10/2017)


1  2