ΕΚΛΟΓΕΣ 2017  RSS 2.0 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (13/10/2017)
ΕΝΤΥΠΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (13/10/2017)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ. (16/10/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1/24.08.2017 (25/08/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 2/13.10.2017 (13/10/2017)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (17/10/2017)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ. (27/10/2017)
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (17/11/2017)
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. (27/11/2017)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (04/12/2017)


1  2