ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  RSS 2.0 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου ιδρύθηκε την 30η Ιουνίου 1949 (Φ.Ε.Κ. 142/Α/30-06-1949) ως «Κεντρικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου – Ε.Β.Ε.Δ.», σε μία προσπάθεια της Ελληνικής Πολιτείας για εναρμόνιση του Κανονιστικού Δικαίου στην περιοχή των Δωδεκανήσων που είχαν επισήμως προσαρτηθεί ένα χρόνο νωρίτερα (07-03-1948). Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου διατήρησε την αυτόνομη δράση του μέχρι την 12η Απριλίου 1988 όταν και συγχωνεύθηκε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο..... (26/07/2015)

περισσότερα »

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Σύμφωνα με την παραγρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 2081/1992 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρ.19 Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α 297/6.12.2005 σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της περιφέρειάς τους, είναι: η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής. Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσ..... (26/07/2015)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (19/05/2016)
Υπηρεσίες προς τα Μέλη (05/11/2015)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (30/10/2015)
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (30/10/2015)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (26/07/2015)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (17/07/2015)