ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ   /   ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εκδήλωση από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με θέμα την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ε.Ε. υπέρ των ΜΜΕ (Αίθουσα Γεώργιος Καραγιάννης Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, από τις 09.30 έως τις 13.00)
08/03/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τμήμα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ΕΕ υπέρ των ΜΜΕ

13 Απριλίου 2018, από τις 09.30 έως τις 13.00

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, Ρόδος, Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) θα διοργανώσει ακρόαση στο πλαίσιο της παρακολούθησης της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας που εκπόνησε με θέμα Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της ΕΕ υπέρ των ΜΜΕ (εισηγήτρια η κ. MilenaAngelova), η οποία υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2017.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2018, από τις 09.30 έως τις 13.00 στην έδρα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γρ. Λαμπράκη 8, 85100 Ρόδος, Ελλάδα.

Η προτεινόμενη ακρόαση αποσκοπεί στο να εξεταστούν η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των πολιτικών της ΕΕ υπέρ των ΜΜΕ και να συγκεντρωθούν πολύτιμες συμβολές και σχόλια σχετικά με το εν λόγω θέμα από ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα, με στόχο την εύρεση λύσεων για τη βελτίωση των πολιτικών αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις συστάσεις που περιγράφονται στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, με στόχο την υλοποίησή τους σε εθνικό επίπεδο. Στην πρώτη γραμμή θα πρέπει να βρίσκονται θέματα όπως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και τη διεθνοποίηση, η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, η απλούστευση, η μείωση του διοικητικού φόρτου και η στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ΜΜΕ. Επιπλέον, θα συζητηθούν λύσεις για καλύτερα στοχευμένες πολιτικές και για τον σχεδιασμό μέτρων που θα μπορούν να εφαρμοστούν σε επιχειρήσεις διαφόρων ειδών και μεγέθους. Κατόπιν, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους για τον τρέχοντα ορισμό μιας ΜΜΕ και την ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησής του.

Συντονιστής της ακρόασης θα είναι ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης, μέλος της ΕΟΚΕ από την Ελλάδα και εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Το δυναμικό των μικρών οικογενειακών και παραδοσιακών επιχειρήσεων για την ώθηση της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης στις περιφέρειες». Το σχέδιο προγράμματος επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, για δημοσιονομικούς λόγους, η Επιτροπή δεν θα είναι σε θέση να καταβάλει τα οδοιπορικά και τυχόν άλλα έξοδα. Για περισσότερες διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ΕΟΚΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις jana.valant@eesc.europa.eu και luis.lobo@eesc.europa.eu. Για οργανωτικούς λόγους, παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας ή το όνομα του προσώπου που θα παραστεί στην ακρόαση εξ ονόματος της οργάνωσής σας.

Για να εγγραφείτε πατήστε εδώ.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

MartinSiecker

Πρόεδρος του τμήματος «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση»

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ