ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   /   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Υπηρεσίες προς τα Μέλη
05/11/2015
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου παρέχει τις εξής υπηρεσίες στα μέλη του: 

 • Τηρεί, ενημερώνει τα μητρώα των μελών του Επιμελητηρίου και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας παραγωγού Ασφαλίσεων, Μεσιτών Ασφαλίσεων, Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Ασφαλιστικών Συμβούλων και Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων και τηρεί το Ειδικό Μητρώο αυτών.
 • Εκδίδει τις άδειες Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων και τηρεί το Ειδικό Μητρώο αυτών.
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
 • Επιμελείται τη συγκέντρωση των στοιχείων, την τήρηση ειδικού μητρώου και την έκδοση αδείας άσκησης επαγγέλματος για τους εμπορικούς Αντιπροσώπους
 • Εκδίδει πιστοποιητικά προελεύσεως
 • Διενεργεί διαιτησίες, πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες και επιλύει εμπορικές διαφορές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Θεωρεί το όμοιο και γνήσιο της υπογραφής των μελών του Επιμελητηρίου.
 • Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα για κάθε θέμα που απασχολεί το εμπόριο-βιοτεχνία και βιομηχανία.
 • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγών-εξαγωγών.
 • Συλλέγει και παρέχει πληροφορίες για τις οικονομίες των ξένων κρατών και τους τρόπους διείσδυσης στις αγορές τους.
 • Παρέχει πληροφορίες για τις εκθέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού.
 • Οργανώνει διαλέξεις, συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για τα μέλη του
 • Τηρεί βιβλίο καταχώρησης - κατοχύρωσης σε επίπεδο νομού Διακριτικών τίτλων επιχειρήσεων
 • Παρέχει πληροφορίες για ζητήσεις ελληνικών προϊόντων από ξένους οίκους καθώς και προσφορές ξένων οίκων για προώθηση των προϊόντων τους στη χώρα μας.
 • Ενημερώνει τα μέλη του για προκηρύξεις-διακηρύξεις-χρηματοδοτικά-αγορανομικά-φορολογικές διατάξεις
 • Ενημερώνει τα μέλη του για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα
 • Επιχορηγεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου ή γενικότερα της εθνικής οικονομίας, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις,
 • Απονέμει βραβεία ή άλλες τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ενισχύει οικονομικά συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις.
 • Συμμετέχει σε εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό
 • Χορηγεί κωδικό αριθμό σημάνσεων κοσμημάτων σε βιοτεχνίες αργυροχρυσοχοίας.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή